طراحی سه بعدی، رندرینگ و نقشه کشی

گروه طراحی شرکت پایا نقش کیامهر ، جهت ارائه بهترین خدمات به مشتریان گرامی در ابتدا اطلاعاتی کامل از مشتریان را دریافت می کنند ، پس از آن با بررسی نوع فعالیت مشتریان و عملکرد آنها و رقبا و آشنایی کامل با نوع فعالیت و خواسته ایشان، بسته به کارآیی غرفه یا دکور مورد نیاز، کار خود را شروع می نمایند.

گروه طراحان پس از هم فکری و اتود اولیه، کار نهایی را با طراحی سه بعدی و خروجی به صورت رندرهای نزدیک به واقعیت در اختیار مشتریان قرار می دهند. 

پس از بررسی طرح توسط مشتریان، در صورت نیاز، تغییرات یا اصلاحات لازم بر روی طرح انجام خواهد گرفت و پس از نهایی شدن، نقشه های اجرایی تهیه و جهت ساخت و اجرای پروژه به قسمت کارگاهی مجموعه کیامهر ارجاع می شود.

بسته به نوع پروژه و نوع کار، خروجی های مختلف و با کیفیت های مختلف در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.

G-0TY2M7TS6M