خدمات جانبی نمایشگاهی کیامهر

برنامه ریزی و حضور موثر در نمایشگاه ها، دغدغه و مسائل خاص خود را برای مشارکت کنندگان به همراه دارد.

غرفه سازی، دعوت مخاطبان، برنامه های تبلیغاتی، نامه نگاری و مسائل خاص اداری مربوط به حضور در نمایشگاه، انتخاب محل مناسب غرفه، چیدمان و آموزش نیروها، تهیه کاتالوگ و بروشور و هدایای تبلیغاتی و …، همگی مسائلی هستند که سطح بالایی از انرژی مشارکت کنندگان را درگیر خود می کنند.

موارد بسیار دیگری در طی مسیر حضور در نمایشگاه ها وجود دارند که زمان و انرژی زیادی از سازمان ها گرفته و در انتها بازخورد مناسب را برای آنها در بر نخواهد داشت.

گروه غرفه سازی نمایشگاهی کیامهر، با اطلاع و اشراف کامل به این موضوع سعی نموده تا این مسیر را برای مشتریان خود کوتاه نموده و به آنها کمک نماید تا بهترین بازخورد را با کمترین انرژی دریافت نمایند.

تامین نیروهای خاص نمایشگاهی، تامین هدایای تبلیغاتی، تامین مبلمان اداری و تجهیزات نمایشگاهی، قرارداد تبلیغات محیطی نمایشگاهی، تبلیغات پارتیزانی نمایشگاهی، اسکان، ایاب و ذهاب درون و برون نمایشگاهی، تامین خدمات کافی شاپ و باریستا در غرفه، تامین تلوزیون های بزرگ محیطی و لمسی و …، از جمله مواردی هستند که مجموعه کیامهر در کنار فعالیت های اصلی ، توانایی مشاوره و خدمت رسانی به مشتریان را دارد.

Service kiamehr 1
G-0TY2M7TS6M